กัมพูชา

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีชื่อทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันในนามของประเทศเขมร เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร (69,898 ตารางไมล์) ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย

กัมพูชามีจำนวนประชากรมากกว่า 14.8 ล้านคน และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 70 ของโลก เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ กรุงพนมเปญเป็นศุนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อราชบัลลังก์ เป็นประมุขแห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

สงครามเวียดนามได้ขยายไปสู่ประเทศกัมพูชา ทำให้เขมรแดงขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งอยู่กรุงพนมเปญในปี 1975 ดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาตั้งแต่ปี 1975 - 1979 และได้ต่อสู้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเวียดนามในช่วงสงครามเขมร-เวียดนาม ในปี 1979 - 1991. 

หลังจากปี 1991 สนธิสัญญาปารีส กัมพูชาถูกควบคุมโดยภารกิจสหประชาชาติ (1992 - 1993) และหลังจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนประมาณ 90% ของการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง UN ก็ถอนตัวออก ในปี 1997 อำนาจทางรัฐประหารอยู่ในมือของฮุนเซน และพรรคประชาชนกัมพูชาผู้ที่ยังคงมีอำนาจมาจนถึงปี 2013 นี้

กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกบันทึกว่ามีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเอเซีย ด้วยการโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่ 6 เปอร์เซนสำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา มีจุดแข็งในเรื่องสิ่งทอ เกษตรกรรม การก่อสร้าง ผ้าต่างๆ และการท่องเที่ยวไปจนถึงการลงทุนของชาวต่างชาติและการซื้อขายต่างประเทศในปี 2005 น้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกพบอยู่ในน่านน้ำของกัมพูชา

ทัวร์แนะนำ กัมพูชา

^ กลับด้านบน