ฝรั่งเศส

 

 

 

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแถบยุโรปตะวันตก มีจำนวนประชากรประมาณ 64 ล้านคน เมืองหลวงของฝรั่งเศสคือกรุงปารีส มีจำนวนประชากรประมาณ 2.2 ล้านคน เป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีระหว่างยุโรปตะวันตกที่มีหลากหลายภูมิภาคและหลายจังหวัด 

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรปทั้งหมด เป็นเขตจำเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหลักที่มีความมั่นคงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่มีอิทธิพลของยุโรป  ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีหลักในอุดมคติในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยยึดอุดมการณ์จากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง 

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก ด้วยกำลังการซื้อที่เท่าเทียมกัน และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของยุโรป ในแง่ของความมั่นคงของครัวเรือนทั้งหมด ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ร่ำรวยในยุโรปและเป็นอันดับ 4 ของโลก พลเมืองชาวฝรั่งเศสมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงกว่าระดับมาตรฐาน ระดับการศึกษาที่สูง และเป็นประเทศที่คนมีอายุยืนยาวที่สุด ฝรั่งเศสได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นประเทศที่พลเมืองมีสุขภาพดีที่สุดในโลกโดยองการณ์อนามัยโลก เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดของโลก มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวประมาณ 83 ล้านคนต่อปี

 

^ กลับด้านบน