อินเดีย

อินเดียมีความหลากหลายทางด้าน ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ที่หาตัวจับยาก สังคมของทวีปใหญ่นี้มีความหลากหลายและซับซ้อนทางมรดกและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
มีจำนวนประชากรในปี ค.ศ. 2011 จำนวน 1.21 พันล้านคน และเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ในเมืองนิวเดลีมีจำนวนประชากรประมาณ 16 ล้านคน และมุมไบอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านคน
เมื่อสมัย 5000 ปีก่อน มีการทำนุบำรุงอารายธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้เจริญรุ่งเรือง มีการติดต่อกันผ่านวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของความความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนาและภาษา ในประเทศอินเดียมีตัวอย่างของทุกวรรณะทางสังคม แบ่งออกเป็น 6 ศาสนาคือ ฮินดู อิสลาม ซิกซ์ คริสต์ พุทธ และโซโลอัสเตอร์ มีภาษาหลักทางครอบครัว 2 ภาษาคืออารายันและมิลักขะ มีภาษาทางราชการ 18 ภาษา และภาษาท้องถิ่นและภาษาของแต่ละชนเผ่าอีกนับไม่ถ้วน 3 เชื้อชาติคือ อารายัน มิลักขะและ Proto Australoid และอีกมากกว่า 4000 วรรณะ ที่แบ่งตามฐานะ และอาชีพ

ประเพณีที่ดีของชาวอินเดียการรวบรวมซึ่งความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของนิกายและประเพณีท้องถิ่น บางทีเหนือสิ่งอื่นใดแล้วประเพณีของชาวอินเดีย
ได้รับความโดดเด่นมาจากท้องถิ่นนิยม การกระจายตัวไม่ใช่เพียงแค่ภาษาแต่เป็นเพราะหมู่บ้านของเขาเอง ในข้อเท็จจริงพบว่ามากกว่า 600,000 หมู่บ้านของชาวอินเดียมีหน้าเหมือนกับสาธารณรัฐปกครองตนเองมาตลอดหลายศตวรรษ

ความฝันของคานธีคือเขาคิดที่จะสร้างอินเดียให้เป็นสมัยใหม่โดยให้เอเชียและโลกอยู่กันในแบบสังคมในอุดมคติของเขา สำหรับผู้ติดตามของเขา อุดมคติของเขายังคงเป็นเหมือนห่วงชูชีพที่โยนออกมาให้มนุษยชาติโดยชายแก่ที่ดูเหมือนสติไม่ดี มหาตมะคานธีถูกต่อต้านจากบุคคลที่ไม่เห็นด้วยว่าอนาคตของอินเดียถูกวางมาจากการเลียนแบบสังคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าเป็นอนานิคมของเธอ ผู้ที่รอดของอินเดียโต้แย้งว่าอะไรที่เขาเรียนในทศวรรศที่ผ่านมาให้วางไว้ในแบบเดิม เขาท้าทายเกือบทุกอุดมคติของชาวตะวันตกที่เกิดจากรากฐานของอินเดีย วิทยาศาสตร์ไม่ควรมีผลเหนือคุณค่าของมนุษย์ เขาโต้แย้งว่าเทคโนโลยีไม่ควรมีผลเหนือสังคม และอารยธรรมไม่ใช่ความต้องการที่ไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ แต่เจตนาที่จำกัดของพวกเขามีความสำคัญที่จะนำมาใช้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันกับทุกคน

วัฒนธรรมของอินเดียค่อนข้างที่จะซับซ้อน ด้วยชนบท ประเพณี และประชากรที่เป็นชาวเกษตรกร ในขณะนี้อินเดียมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหลักอย่างรวดเร็วและการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทสู่ตัวเมือง มันอยู่ภายใตการมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาหลายๆวัฒนธรรมของเขาเองและประเพณีต่างๆในเวลาเดียวกัน อินเดียในวันนี้ได้ตีแพร่เรื่องราวของผู้คนมากกว่าพันล้านคนซึ่งเป็นหนึ่งในหกของประชากรโลก ที่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่และมีระบบที่ซับซ้อน ย้ายมาตั้งรกรากตั้งแต่บนลงล่างของประเทศเกิดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วแห่งหนึ่งของโลก เงามืดของสังคมผู้บริโภคและประชากรในเมืองจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภคและเงื่อนไขทางวัฒนธรรม 

มันเป็นความสงสัยและความสับสนวุ่นวายของการอพยพครั้งใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่เศรฐกิจแต่เป็นสังคมที่แสดงถึงอารายธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ประเทศอินเดียไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นวัยรุ่นที่เคยเติบโตมากับความฝัน ในสมัย 5000 ปีในประวัติศาสตร์ อินเดียไม่เคยล้มเหลวในการออกคำสั่งที่ชัดเจนในการสั่นสะเทือนจิตใจของรุ่นหนุ่มสาวในยุคนั้นและรุ่นต่อไปที่กำลังมาถึง แต่ยุคโลกาภิวัฒน์ในตอนนี้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ยังคงกว้างขึ้นออกไปอีก

 

 

 

ทัวร์แนะนำ อินเดีย

^ กลับด้านบน