ไต้หวัน

ไต้หวัน หรือเป็นที่รู้จักในนามสาธารณรัฐจีนเป็นรัฐในเอเชียตะวันออก แต่เดิมประเทศจีนเป็นแผ่นดินใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปกครองดินแดนตามหมู่เกาะรวมถึงเกาะของไต้หวัน 99 % ประชากรของไต้หวันมีประมาณ 23 ล้านคน อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์แนะนำ

^ กลับด้านบน