อินเดีย

อินเดียมีความหลากหลายทางด้าน ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ที่หาตัวจับยาก สังคมของทวีปใหญ่นี้มีความหลากหลายและซับซ้อนทางมรดกและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์แนะนำ

^ กลับด้านบน