เคนย่า - สัตว์ป่า

พื้นที่เขตสงวนประเทศเคนย่า อนุญาติให้ท่านเข้ามาสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าของโลกนี้อย่างใกล้ชิด โดยที่ไม่เหมือนกับที่ไหนมาก่อน

^ กลับด้านบน