เคนย่า - หมู่บ้านมาไซ

ชาวมาไซเต้นระบำพื้นเมืองด้วยการแต่งกายในชุดที่สดใส กับเสื้อผ้าพื้นเมืองของพวกเขา

^ กลับด้านบน