หมู่เกาะสุราเวสี อินโดนีเซีย

นี่คือบ้านทองโกนัน ที่ซึ่งมีรูปทรงเรือที่โดดเด่น หลังคาบ้านจะมีขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นมุมแหลมสองด้าน 
การสร้างบ้านทองโกนันจะต้องใช้ของจำนวนมากและสมาชิกในครอบครัวจะเป็นคนช่วยกันสร้างมันขึ้นมา 
เหล่าขุนนางเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะสร้างบ้านทองโกนันได้
 
^ กลับด้านบน