ชุดแต่งกายประจำชาติชาวเวียดนาม

" Ao dai" เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนาม ปัจจุบันผู้หญิงนี้นิยมใส่กันมาก

 

^ กลับด้านบน