วีซ่าสำหรับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วีซ่าสหรัฐเอมิเรต ( ดูไบ )

 

Emirate Airlines              
2nd Follr.,B.B.Building 54,Asoke Road          
Sukhumvit 21,Bangkok 10110            
Tel : 0 2664-1040-4              
Fax : 0 2664 1059              
Office Hours 08.30 - 17.00 (Mon - Fri) , 09.00 - 12.00 (Sat)      
                 
  เอกสารยื่น VISA DUBAI          
                                                     ขอวีซ่าที่เมืองไทยได้ต่อเมื่อเดินทางเข้า - ออกด้วยสายการบิน EMIRATES AIRLINES และเป็นคนไทยเท่านั้น
  เดินทางด้วยสายการบินอื่น หรือต่างชาติ EK ไม่รับทำวีซ่า ต้องให้ สปอนเซ่อร์ของผู้เดินทาง (บริษัทที่ไปติดต่องาน
  หรือโรงแรมที่ไปอยู่ที่ดูไบยื่นเรื่องกับสถานทูตที่ดูไปแล้วส่ง FAX วีซ่ามาให้ก่อนเดินทาง)
  Business (Thai Passport Only)        
  1.    จดหมายรับรองการทำงาน        
                                      2.   ฟอร์มวีซ่า 2.    จดหมายเชิญ          
  3.    สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ต้องถ่ายสำเนาสี)
  4.    ฟอร์มวีซ่า          
    รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่ง แฟ็กซ์ให้ EK คือ
  5.    ชื่อบิดา-มารดาของผู้เดินทาง      
   6.   บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน      
                               7.   ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูใบ  
   8.   ใช้เวลาทำการประมาณ  10 วันทำการ (ดูไบหยุด พฤหัส และศุกร์แต่ทำงาน เสาร์,อาทิตย์)
   9.    Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร
  10 ผู้หญิงแต่งงานแล้วเพิ่มชื่อสามี    
   11.  ค่าวีซ่า 3,060 บาท/อายุวีซ่า 30 วัน จะไม่คืนเงินค่าวีซ่าโดยไม่มีข้อยกเว้น
    ในทุกกรณี (ผู้ใหญ่/เด็ก เก็บเท่ากัน)    
  12. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป        
  13. ใบจองตั๋วเครื่องบินของสายการบิน Emirate    
  14. สำเนาหลักฐานการเงินของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน  
  Business Visa (Thai Passport Only)      
  1.  Home Registration and Copy        
  2.  I.D. Card and Copy          
  3. Passport , validity more than 6 months , at least 3 blank pages and Copy
  4. Letter of Employment          
  5.  Invitation Letter          
  6. Two recent colourful photos (2 x 2 ")      
  7.  Comfirm booking with Emitates to/from Dubai    
  8.  30 Days visa fee THB 3,045  (Non refundable in any cases)  
  9. Visa Application Forms ( client must complete and sign by themselves)
  10. Copy book bank with 6 months historical data    
  ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ทำวีซ่า On Arrival              
  EUROPE              
  Andorra   Greece   Monaco      
  Austria   Holland   Norway      
  Belgium   Iceland   Portugal      
  Denmark   Ireland   San Marino    
  Finland   Italy   Spain      
  France   Liechtenstein Sweden      
  Germany   Luxembourg Switzerland    
          Vatican City    
          UK      
                 
  NORTH AMERICA            
  Canada              
  USA              
                 
  PACIFIC RIM              
  Australia   Malaysia          
  Brunei   New Zealand        
  Hong Kong   Singapore        
  Japan   South Korea        
                 

 

^ กลับด้านบน