วีซ่าสำหรับ ชิลี

ชิลี

The Embassy of the Republic of Chile
83/17 Wittayu Soi 1 Wireless Road Bangkok Thailand
เบอร์โทรศัพท์ :(02) 251-9470 74
เบอร์โทรสาร :(02) 251-9475
 
 
 
 
คนไทยเดินทางเข้าชิลีไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
 
 
Visa Chile 

1. Passport เล่มจริงที่อายุมากกว่า  6 เดือน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
4. Work Permit  ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ค่ธรรมเนียมวีซ่าต้องโทรเช็คกับทางสถานทูตก่อน
^ กลับด้านบน