ยอกยากาต้าและเชียงใหม่ เมืองพี่น้อง

นับเป็นเวลา 10 ปีแล้วที่เชียงใหม่และยอคยากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น เป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน้อง ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเดือนกันยายน ปีค.ศ. 2003 ได้มีพิธีลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทั้งสองเมือง ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องสองเมืองนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดของยอคยากาต้าได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะก็ได้ไปเยือนกรุงยอคยากาต้าเพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด

ความร่วมมือกันระหว่างสองเมืองทำขึ้นเพื่อความมั่นคงทางด้านการค้าทางการเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองเมือง หรือในอีกแง่หนึ่ง มันถูกใช้สำหรับการค้าขายอย่างเป็นทางการระหว่างสองเมือง (เมืองคู่)

 

 

^ กลับด้านบน