สถานการณ์เกาหลีเหนือ - เกาหลีใต้

สถานทูตไทยในเกาหลีใต้ ชี้แจงสถานการณ์ยังปกติ โสมขาว ยังไม่ยกระดับแจ้งเตือนภัย ยัน เตรียมพร้อมอพยพได้ทันที หากมีเหตุฉุกเฉิน
 
เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ได้เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่าย  ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูต ขอแจ้งว่า
 
1.ปัจจุบัน ทางการเกาหลีใต้ ไม่ได้ยกระดับการแจ้งเตือนภัย หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง ท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ ในเกาหลีใต้ ก็ยังให้บริการเป็นปกติ

 

2.การดำเนินธุรกิจในเกาหลีใต้ ยังอยู่ในสภาวะปกติ โดยในวันที่ 1 เม.ย.2556 ตลาดหุ้นเกาหลีใต้มีมูลค่าการซื้อขายลดลงเพียงร้อยละ 0.44 ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก
 

3. ชาวเกาหลีใต้ยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
 

4. จากข้อเท็จจริงข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้พี่น้องชาวไทยคลายความวิตกกังวลและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ http://www.thaiembassy.or.kr/ หรือ Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ (Royal Thai Embassy, Seoul)

นายจักรกฤษณ์ สีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ในเกาหลีใต้ถือว่าปกติ ยังไม่ได้ประกาศภาวะสงคราม แต่กระทรวงต่างประเทศได้ประชุมหารือเตรียมการทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล และภาคเอกชน หากมีสถานฉุกเฉินสามารถเตรียมการอพยพได้ทันที แต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าว ยืนยันว่า รัฐบาลไทยได้เตรียมการไว้แล้วหากมีสถานการณ์ตึงเครียด

สำหรับคนไทยในเกาหลีใต้ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 44,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงและโดยรอบไม่ใกล้กับชายแดน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน นักศึกษา พนักงานบริษัท และหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวเกาหลี ทั้งหมดมีเครือข่ายสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ยังขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าตื่นตระหนก หรือ วิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวมากนัก เพราะขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นปกติ และ กระทรวงต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงโซล หรือพื้นที่ต่างๆยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยกระทรวงการได้ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และ จะนำแผนอพยพที่ใช้ในการดูแลคนไทย ว่า เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวล เพราะหากกระทรวงฯประกาศแล้วจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับประเทศเกาหลีเหนือได้ ข้อมุลจากกระทรวงต่างประเทศล่าสุดครับ

^ กลับด้านบน