ประสบการณ์ ณ โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน

chào mừng bạn đến saigon

วันที่ 1, Saigon

เดินทางถึงสนามบินเตินเซินเยิดเมืองโฮจิมินห์ โฮจิมินต์ซีตี้ หรือ กรุงไซง่อน จากนั้น เที่ยวชมวังเอกภาพ หรือ ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.. 1975   หลังจากนั้นพาท่านชมไปรษณีย์กลางเมืองออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.. 2439 ที่นี่ยังเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยแต่มีความมั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมาย ต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ชมวิหารนอร์เธอร์ดามที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้าน  หน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้ จากนั้นเที่ยวชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสงดงาม แล้วชม โบสถ์นอร์ธเทอดาม ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศสจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ท่านจะได้ชมภาพประวิติศาสตร์สงครามระหว่างประเทศเวียดนามและสหรัฐอเมริกาในอดีต รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก

อาหาร : อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 2, Saigon

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ กู๋จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียตจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์แห่งนี้ 80,000 คน ในระหว่าเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงการเกิดสงคราม จากนั้น ชม FITO Museum (พิพิธภัณฑ์แพทยศาสตร์แห่งแรกของเวียดนาม) จากนั้นชม Jade Emperor Temple เป็นวัดที่ดีที่สุดของลัทธิเต๋าของเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดบินถั่น (Ben Thanh Market)ตั้งอยู่บนถนนเลเลย (Le Loi) ใกล้ๆ กับจัตุรัสโฮจิมินห์ ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง เป้ นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ ไปจนถึงอาหารสด และดอกไม้ราคาไม่แพง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก

อาหาร : อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 3, Saigon, Bangkok

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พักผ่อน เที่ยวชมเมือง อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น จากนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. นำท่านกลับสู่สนามบิน

อาหาร : ไม่รวม

 

PACKAGE PRICE PP IN TWN SHARING
  GRAND SAIGON (dlx) PULLMAN SAIGON (sup room)
04 pax thb 27.500 pp THB 27.500 THB 29.000
02 pax thb 29.000 pp THB 29.000   THB 30.500
SGL SUPPLEMENT THB 4.500 THB 5.000
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน