ประสบการณ์ที่ ทานา โทราจา

SELAMAT DATANG DI TANAH TORAJA

                          วันที่ 1: Makassar, Pare Pare, Rantepao

เดินทางมาถึงมากัสซาโดยเที่ยวบินจากบาหลี หลังจากที่พบปะทักทาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปาเร ปาเร (Pare Pare) พักทานอาหารกลางวัน มื้อนี้เป็นอาหารทะเล ระหว่างการเดินทางสู่เมือง ปาเร ปาเร ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านบูกิสกับบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา แน่นอน คุณสามารถลงไปถ่ายรูปได้ จากนั้น จะนำท่านผ่านไปที่ Puncak Lakawan คุณจะได้ชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นบ่ายๆ นำท่านไปที่ Rantepao และนำท่านรับประทานอาหารเย็นที่นี่

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

 

วันที่ 2: Tanah Torajah Tour

หลังอาหารเช้า นำท่านสำรวจ ทานา โทราจา ครั้งแรกคุณจะได้เยี่ยมชม Lemo เพื่อชมรูปปั้นเอกภาพและหลุมฝังศพ จากนั้น Suaya เพื่อค้นพบความลับของต้นไม้ทารก จากนั้นเดินทางไปที่ Londa ท่านจะได้พบกับ สุสานเก่า ที่ผู้ตายไม่ได้ถูก ฝังอยู่ แต่ อยู่ท่ามกลาง โขดหิน ที่ Kete Kesu หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ที่ โทราจา คุณสามารถดูTongkonan (บ้าน ของบรรพบุรุษ ดั้งเดิม หรือ ruma ADAT ของคน Torajan ) และยุ้ง ข้าวประเพณีเก่าด้วยการแกะสลักไม้ที่มีสีสัน

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 3: Sightseeing

หลังอาหารเช้า จากนั้นขับรถสู่ Batu Tumonga เป็นสถานที่ๆเป็นที่นิยมและมีวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามของนาขั้นบันได คุณยังสามารถเดินไปตามชนบมเพื่อเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Pallawan และ Sa'an ( การทอผ้า) นำท่านกลับเข้าสู่โรงแรม

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

 

วันที่ 4: Makassar, Bali

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปที่ มากัสซา, รับประทานอาหารกลางวันที่ ปาเร (Pare) หลังอาหารนำท่านกลับสู่สนามบิน

อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน

 

PRICE PER PERSON IN TWN SHARING
PAX LUTA HOTEL HERITAGE TORAJA
10 THB 14.500 THB 19.000
8 THB 15.400 THB 20.800
6 THB 17.200 THB 22.200
4 THB 19.000 THB 23.300
2 THB 20.300 THB 25.700
SGL  THB 4.200 THB 5.300

 

ราคานี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ เดนพาร์ซ่า – มากาซ่า – บาหลี ราคาขึ้นอยู่กับการเดินทาง ราคาประมาณค่าตั๋วเครื่องบิน 12,000 บาท เราจะแนะนำอีกครั้งเมื่อทราบวันเดินทางที่แน่นอนแล้ว

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน