ประสบการณ์ช่วงหน้าหนาว ณ ประเทศรัสเซีย

 

 

วันที่ 1: Moscow

เดินทางถึงสนามบิน โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เวลา 17.30 น. โดยสายการบินไทย คุณจะได้พบกับผู้ช่วยที่พูดภาษาอังกฤษที่สนามบิน และจะนำท่านเข้าส่งที่โรงแรม

หลังจากเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนอิสระ

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : ไม่รวม
 

วันที่ 2: Moscow

หลังจากที่คุณรับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม ไกด์มารับท่านเพื่อทัวร์กรุงมอสโคว ชมพิพิธภัณฑ์เครมลิน คุณจะได้ชม ห้องเก็บอาวุธภายในพระราชวังเครมลิน ท่านจะได้ชมจัตุรัสแดง (Red Square) และคุณจะได้พบกับมหาวิหารเซนบาซิลและสุสานเลนิน ไกด์จะนำไปทานอาหารที่ภัตตาคาร คุณจะได้ลิ้มลองอาหารรัสเชี่ยน จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟใต้ดิน นำท่านช้อปปิ้งที่ถนน อาแบท เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อสียงของกรุงมอสโคว เที่ยวชมตลาดแฮนเมด คุณสามารถซื้อตุ๊กตามาตรีออซคา (ตุ๊กตาลูกดก)

จากนั้น นำท่านทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจีน

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 3: Moscow, St Petersburgh

หลังอาหารเช้า ไกด์รับท่านและนำท่านชม แกลอรี่งานศิปะของตุ๊กตาเตรทยาคอฟ หลังจากชมพิพิธภัณฑ์แล้ว รับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังเซนปีเตอร์เบริก์ เมื่อมาถึงเซนปีเตอร์เบริก์ ไกด์นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ 
ภัตตคารจีน

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 4: St Petersburg, Pushkin

หลังอาหารเช้า ไกด์นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังแคทเทอรีน โดยระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร สถานที่ที่ท่านจะได้พบกับความสวยงามของ Pushkin จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ต่อด้วยการนำท่านสู่มหาวิหารเซนปีเตอร์เบิร์กและชมมหาวิหารอิสซัค และแน่นอนวัฒนธรรมในการเที่ยวของเราคือ ช็อปปิ้ง ช่วงเวลาเย็นรับประทานอาหารอาเชี่ยนและนำท่านกลับสู่โรงแรม

ค้างคืน ณ โรงแรมที่ท่านเลือก
อาหาร : อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ
 

วันที่ 5: St Petersburg, Moscow, Bangkok

เช้านี้ หลังทานอาหารเช้า คุณจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มรดกโลก ป้อมปราการ ปีเตอร์และพอล จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวันสไตร์อาหารจีนและนำท่านส่งสนามบินเพื่อบินกลับสู่กรุงมอสโคว เมื่อเดินทางถึงมอสโค นำท่านเดินทางต่อไปยัง สนามบินนานาชาติเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

อาหาร : อาหารกลางวัน, อาหารค่ำ

 

PRICE PER PERSON IN TWN SHARING
travel between 1/1/14 - 31/3/14
PAX Standard Hotel Upgraded Hotel
8 THB 72.500 THB 79.000
6 THB 76.000 THB 82.900
4 THB 92.500 THB 99.900
2 THB 99.000 THB 107.000
SGL SUPPL THB 7.300 THB 7.900

 

ข้อสังเกตุ :
-โรงแรมระดับพื้นฐาน   : Moscow - Holiday Inn Sokonikil, St Petersburg - Park Inn Nevsky
-โรงแรมที่ได้รับการยกระดับ  : Moscow - Golden Ring, St Petersburg - Novotel St Petersburg|
-
แพคเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าภาษีน้ำมัน,ราคาขึ้นอยุ่กับ วันที่ออกเดินทาง ราคาตั๋วประมาณ 10,600 บาท
-สำหรับตั๋วเฟิสคลาสรถไฟความเร็วสูงจากโมลถึงเล็ด จ่ายเพิ่ม 3,300 บาท/ต่อท่าน

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน