วีซ่าไทยพาสปอส ฟรีเป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่มาถึง พาสปอสประเทศอื่น USD 25 ได้ 30 วันตั้งแต่วันที่มาถึง โปรดเตรียมค่าภาษีสนามบินสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ RP 150.000 อนุญาติให้ใช้ RP เท่านั้น 100 บาท = RP 36,200

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน