วีซ่า ไทยพาสปอส ฟรี 30 วันตั้งแต่วันที่มาถึง พาสปอสอื่นๆ USD 25 เป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันมาถึง โปรดเตรียม RP 150.000 สำหรับ ภาษีสนามบิน เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ อนุญาติให้ใช้เฉพาะ RP เท่านั้น 100 บาท = RP 36,200

เงินตรา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

100 บาท = 36,200 รูปี

บัตรเครดิต & เอทีเอ็ม

บัตรเครดิต & บัตรเอทีเอ็ม

บัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในบางสถานที่ค่าใช้จ่าย 3% หรือพิเศษ ดังนั้นควรตรวจสอบก่อนที่จะซื้อ เครื่องเอทีเอ็มทุกที่มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

วีซ่า

วีซ่า เมื่อเดินทางมาถึง

เงินสด 25 USD (ควรเตรียมแบบพอดี) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง หากท่านเตรียมมาไม่พอดีท่านจะรับเงินรูปีคืนในอัตราที่ต่ำ

ภาษีการเดินทาง

ภาษีการเดินทางระหว่างประเทศ

กรุณาเตรียมภาษีการเดินทาง 150,000 รูปีเมื่อท่านออกนอกประเทศ สกุลเงินอื่นๆจะไม่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินภายในประเทศที่มีภาษีซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในตั๋ว

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน