เงินตรา 100 บาท = 13.000 เรียลกัมพูชา เรียลกัมพูชาคือการซื้อขายอย่างเป็นทางการในกัมพูชา แต่สกุลเงินดอลล่าสหรัฐเป็นสกุลเงินโดยพฤตินัยและใช้กันมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในกัมพูชา โรงแรม ร้านอาหาร ร้านต่างๆ แท๊กซี่ รถประจำทางและสายการบินส่วนใหญ่จะตั้งราคาเป็นดอลล่าสหรัฐ เครดิตการ์ดถูกใช้ในเมืองหลักๆที่มีนักท่องเที่ยว เครดิตการ์ดเป็นที่ยอมรับในโรงแรมหรู ร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ สถานที่บางแห่งและย่านธุรกิจ

เงินตรา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

เงินตรา
100 บาท = 13.000 เรียลกัมพูชา
เรียลกัมพูชาคือการซื้อขายอย่างเป็นทางการในกัมพูชา แต่สกุลเงินดอลล่าสหรัฐเป็นสกุลเงินโดยพฤตินัยและใช้กันมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในกัมพูชา โรงแรม ร้านอาหาร ร้านต่างๆ แท๊กซี่ รถประจำทางและสายการบินส่วนใหญ่จะตั้งราคาเป็นดอลล่าสหรัฐ

บัตรเครดิต & เอทีเอ็ม

บัตรเครดิต & บัตรเอทีเอ็ม

เครดิตการ์ดถูกใช้ในเมืองหลักๆที่มีนักท่องเที่ยว
เครดิตการ์ดเป็นที่ยอมรับในโรงแรมหรู ร้านค้า ร้านอาหารส่วนใหญ่ สถานที่บางแห่งและย่านธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน