100 บาท = 197 ภูฏาน ท่านสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ที่สนามบินหรือธนาคารที่เมืองทิมพู 100 และ 50 ดอลล่าสหรัฐคือราคาที่ดีที่สุด 1996ไม่เป็นที่ยอมรับ บัตรเครดิตและเอทีเอ็ม หาที่ใช้ยากสำหรับที่นั้น ดังนั้นควรนำเงินสดดอลล่าสหรัฐติดตัวไปด้วย

Ngultrum ภูฏาน

เงินตรา

100 บาท = 197 ภูฏาน
ท่านสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ที่สนามบินหรือธนาคารที่เมืองทิมพู
100 และ 50 ดอลล่าสหรัฐคือราคาที่ดีที่สุด 1996ไม่เป็นที่ยอมรับ

บัตรเครดิต & เอทีเอ็ม

บัตรเครดิต & บัตรเอทีเอ็ม

บัตรเครดิตและเอทีเอ็ม หาที่ใช้ยากสำหรับที่นั้น ดังนั้นควรนำเงินสดดอลล่าสหรัฐติดตัวไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  •  
  • *ใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่แสดงอยู่:
^ กลับด้านบน